Project Description

CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên dự án

Cung cấp thiết bị điện năng lượng mặt trời cho Trường Sa
Phạm vi công việc
 Cung cấp thiết bị điện năng lượng mặt trời
Loại hình Dự án
Ngày
Khách hàng  Trường Sa – Việt Nam
Nhà thầu  HASOLEN

Những dự án gần đây