DỰ ÁN THỨ HAI

/DỰ ÁN THỨ HAI
DỰ ÁN THỨ HAI2018-03-12T09:06:31+00:00

Project Description

CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên dự án

 Cung cấp thiết bị năng lượng mặt trời
Phạm vi công việc
Loại hình Dự án
Ngày
Khách hàng  Côn Đảo
Nhà thầu  HASOLEN

Những dự án gần đây